Tjänster

Fastighetsförvaltning - Teknisk förvaltning – Fastighetskoordinator.

Vi utför små och stora projekt, löpande arbetsuppdrag eller med serviceavtal.


Kontakter med företag inom olika verksamhetsområden och med spetskompetens.

Uthyrning av lägenheter och lokaler.


Fastighetsunderhåll.
Tjänster för att underhålla och förbättra din fastighet, lägenhet eller lokal.


Översyn, underhåll och förbättringsåtgärder.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

- Tillsyn och skötsel i och runt fastigheten

- Förebyggande åtgärder och underhåll
-
Förbättringsåtgärder vid t.ex. inflyttning

OVK obligatorisk ventilationskontroll

- Ventilationsservice, underhåll och utbyte 

- Service, byte och försäljning av vitvaror

- El-service

- Asfaltering

- Snickeriarbeten

- Plåtarbeten
- Målning

- Trädgårdstjänster

- Städ, trappstäd, (serviceavtal), klottersanering, fönsterputs

- Bortforsling av grovsopor

Felsökning och åtgärd

Felanmälan. 

Fastighetsägare eller hyresgäst hör av sig med felanmälan via telefon eller mejl. Vi felsöker, åtgärdar eller återkopplar med förslag på åtgärd. Vi ombesörjer kontakter med andra företag i respektive bransch om behovet finns.

 Förmånliga serviceavtal

Vi erbjuder olika typer av serviceavtal t.ex:


- Tillsyn & underhåll 

- Städuppdrag/ trappstäd åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 
- Uthyrning av entrémattor (tvättservice). 

- Löpande service på ventilation. 


Vi optimerar avtalet efter önskemål - Service med omtankeTillgång till lägenheter och lokaler för uthyrning